Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 37 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 16 din 04.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea si dotarea Căminului Cultural din satul Miroslăvești, comuna Puchenii Mari, jud. Prahova"