Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 40 privind aprobarea solicitării introducerii în intravilan a terenului în suprafață de 11435 m.p., arabil, clasa II de calitate