Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 41 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari