Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 41 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-modernizare drumuri locale