Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 42 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Puchenii Mari