Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 42 privind prelungirea perioadei de mobilizare prevăzută în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor...

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie