Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 42 privind respingerea demarării procedurilor administrative privind vânzarea terenului situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759 bis, T15 parcela 952, nr. cadastral 23913 având suprafața de 55 m.p.