Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 43 privind respingerea acordării unui drept de servitute de trecere asupra imobilului-teren situat în comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, nr.759bis, T15, parcela 952, nr. cadastral 23913, în suprafață de 55 m.p.(parte din lotul II în suprafață de 99 m.p.) în favoarea C.M.I. dr. Anghel Daniela