Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie