Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, Județul Prahova"