Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 45 din 2019 privind trecerea din domeniul privat al comunei Puchenii Mari în domeniul public al comunei Puchenii Mari a terenului în suprafață de 12213 mp având număr cadastral 24945-drum acces