Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 45 privind apobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL...

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie