Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 45 privind apobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL...