Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 46 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Voicu Laurențiu și declararea vacantării locului de consilier local