Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 47 prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dl. Stan Nicolae Dumitru și declararea vacantării locului de consilier local