Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 49 din 2019 privind modificarea HCL 5 din 22.04.2019 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31.12.2018