Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 5 din 2019 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2018