Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 5 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"