Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 50 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie