Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 51 privind modificarea H.C.L. 30 din 29.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestoraa