Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 52 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie