Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 53 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social