Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 54 privind lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială)