Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 55 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii