Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 56 privind lista bunurilor care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale(ajutor social și alocație de susținere familială)