Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 58 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Primăriei comunei Puchenii Mari conform organigramei și statului de funcții aprobat prin H.C.L. 25 din 25.07.2015