Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 64 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal..."