Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 9 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2016