Primăria Puchenii Mari

Înregistrările ședințelor

Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 19 ianuarie 2017
201719ianuarie

La sediul Primăriei Puchenii Mari a avut loc astăzi o ședință ordinară de consiliu local cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a două ansambluri folclorice, Mărțișorul și Mugurași de primăvară.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2017.
3.Întrebari,interpelări,diverse.

Cele două ansambluri folclorice, formate din elevii claselor 0-VIII de la Școala Pietroșani, își vor desfăsura activitatea cultural-artistică în cladirea recent consolidată și modernizată a Căminului Cultural din localitatea cu același nume. Prin hotărârea de consiliu local privind înființarea celor două ansambluri folclorice se consfințește suportul, nu doar moral ci și financiar, al autorităților locale ale comunei Puchenii Mari în a sprijini reînvierea tradițiilor folclorice ale localității noastre.

Cea de-a doua hotărâre, prin care consilierii locali au aprobat principalele manifestări cultural-artistice, sociale și educative, cuprinde acțiuni ce se vor desfășura în parteneriat între unitățile educaționale de stat din comuna noastră, instituții de cult, ONG-uri și Primărie. Prima dintre acțiunile ce vor avea loc pe parcursul anului 2017, se va desfășura în cursul săptămânii următoare si va fi dedicată zilei de 24 ianuarie, și va fi intitulată "24 Ianuarie-Ziua Unirii Principatelor Romane".

Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 9 ianuarie 2017
201709ianuarie
La sediul Primăriei comunei Puchenii Mari a avut loc astăzi, 9 ianuarie 2017, o ședința de consiliu local cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul buggetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 cu suma de 77423,78 lei.
2. Întrebări, interpelări, diverse.
Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 19 decembrie 2017
201719ianuarie

La sediul Primăriei Puchenii Mari a avut loc astăzi o ședință ordinară de consiliu local cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a două ansambluri folclorice, Mărțișorul și Mugurași de primăvară.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2017.
3.Întrebari,interpelări,diverse.

Cele două ansambluri folclorice, formate din elevii claselor 0-VIII de la Școala Pietroșani, își vor desfăsura activitatea cultural-artistică în cladirea recent consolidată și modernizată a Căminului Cultural din localitatea cu același nume. Prin hotărârea de consiliu local privind înființarea celor două ansambluri folclorice se consfințește suportul, nu doar moral ci și financiar, al autorităților locale ale comunei Puchenii Mari în a sprijini reînvierea tradițiilor folclorice ale localității noastre.

Cea de-a doua hotărâre, prin care consilierii locali au aprobat principalele manifestări cultural-artistice, sociale și educative, cuprinde acțiuni ce se vor desfășura în parteneriat între unitățile educaționale de stat din comuna noastră, instituții de cult, ONG-uri și Primărie. Prima dintre acțiunile ce vor avea loc pe parcursul anului 2017, se va desfășura în cursul săptămânii următoare si va fi dedicată zilei de 24 ianuarie, și va fi intitulată "24 Ianuarie-Ziua Unirii Principatelor Romane".

Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 27 decembrie 2016
201627decembrie
Astăzi, 27 decembrie 2016, la sediul Primăriei Puchenii Mari a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local ce a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/măsuri de interes local pentru anul 2017 .
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și activităților economice care nu sunt considerate de strictă necessitate pentru nevoile familiale pentru anul 2016 .
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii .
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor care sunt considerate de strictă necessitate pentru nevoile familiale .
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
7.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închiriere pentru tractor pe anul 2017.
8.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închiriere pentru buldoexcavator pentru anul 2017.
9. Întrebari,interpelări,diverse
Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 5 decembrie 2016
201606decembrie

Ieri, 5 decembrie 2016, la sediul Primăriei, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, ce a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru iluminatul ornamental-festiv cu ocazia sarbatorilor de iarna.
2.Proiect de hotarare privind privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru procurarea cadourilor de Craciun pentru copii din invatamantul prescolar si scolar de pe raza localitatii.
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
4.Intrebari, interpelari, diverse .

La capitolul diverse, au fost discutate:
- stoparea deversării de resturi menajere pe spațiul public prin montarea de camere de supraveghere;

-stadiul acțiunilor de igienizare a cananelelor de colectare a apelor pluviale, acțiuni oprite în satul Moșneni din lipsa de cooperare a unor cetățeni;

-necesitatea dării in folosință a stațiilor de epurare din comună pentru a putea accesa fonduri europene în cursul anului urmator

Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 15 noiembrie 2016-2
201615noiembrie
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe dintr-un imobil aparținând domeniului public al Comunei Puchenii Mari
Ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 15 noiembrie 2016
201615noiembrie
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari pentru anul 2016
Ședința Consiliului Local Puchenii Mari din 31.10.2016-3
201631octombrie

Ieri, 31 octombrie 2016, a avut loc ședința Consiliului Local Puchenii Mari ce a avut pe ordinea de zi:

-Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Puchenii Mari.

-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Puchenii Mari

-Proiect de hotarare privind aprobare prelungire perioada de mobilizare pana la data de 15.01.2017 cf.art.3 pct.5 din Contractul 1792/13.09.2016 incheiat intre ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC ROSAL SA.

-Proiect de hotarare privind aprobare incheiere act aditional cu SC Servicii Salubritate Bucuresti SA privind prelungire perioada de prestare servicii salubrizare pana la 15.01.2016

Pentru o vizualizare mai rapidă, înregistrarea momentelor importante ale ședinței au fost separate pe clip-uri. Mai jos puteți urmări al treilea clip!

Ședința Consiliului Local Puchenii Mari din 31.10.2016-2
201631octombrie

Ieri, 31 octombrie 2016, a avut loc ședința Consiliului Local Puchenii Mari ce a avut pe ordinea de zi:

-Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Puchenii Mari.

-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Puchenii Mari

-Proiect de hotarare privind aprobare prelungire perioada de mobilizare pana la data de 15.01.2017 cf.art.3 pct.5 din Contractul 1792/13.09.2016 incheiat intre ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC ROSAL SA.

-Proiect de hotarare privind aprobare incheiere act aditional cu SC Servicii Salubritate Bucuresti SA privind prelungire perioada de prestare servicii salubrizare pana la 15.01.2016

Pentru o vizualizare mai rapidă, înregistrarea momentelor importante ale ședinței au fost separate pe clip-uri. Mai jos puteți urmări al doilea clip!

Ședința Consiliului Local Puchenii Mari din 31.10.2016-1
201601noiembrie

Ieri, 31 octombrie 2016, a avut loc ședința Consiliului Local Puchenii Mari ce a avut pe ordinea de zi:

-Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Puchenii Mari.

-Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Puchenii Mari

-Proiect de hotarare privind aprobare prelungire perioada de mobilizare pana la data de 15.01.2017 cf.art.3 pct.5 din Contractul 1792/13.09.2016 incheiat intre ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova si SC ROSAL SA.

-Proiect de hotarare privind aprobare incheiere act aditional cu SC Servicii Salubritate Bucuresti SA privind prelungire perioada de prestare servicii salubrizare pana la 15.01.2016

Pentru o vizualizare mai rapidă, înregistrarea momentelor importante ale ședinței au fost separate pe clip-uri. Mai jos puteți urmări primul clip!

Ședința Consiliului Local Puchenii Mari din 27.09.2016
201627septembrie

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112