Primăria Puchenii Mari

Lista privind salarizarea personalului➠ Lista funcțiilor publice și contractuale din cadrul Primăriei Puchenii Mari, județul Prahova, întocmită în conformitate cu prevederile art.33, alin.1 din Legea-cadru nr.153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În lucru !

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie