Primăria Puchenii Mari

Situația drepturilor salariale➠ Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, în valoare brută, la data de 31.03.2021