Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații adăugate

Buletin de avertizare emis de către Oficiul Fitosanitar Prahova privind apariția Viespii cu fierăstrău a prunului
În atenția crescătorilor de albine-S.C.Pris S.R.L. va efectua în perioada 10-20 aprilie 2019, tratamente fitosanitare la cultura de grâu
În atenția crescătorilor de albine-S.C.Pris S.R.L. va efectua în perioada 10-20 aprilie 2019, tratamente fitosanitare la cultura de porumb
Publicația de căsătorie a domnului Dima Ștefan Daniel și a doamnei sau domnișoarei Avramescu Irina Elena
Hotărârea 2 din 2019 privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a UAT Comuna Puchenii Mari, către Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Puchenii Mari
Hotărârea 1 din 2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2019
Publicația de căsătorie a domnului Constantin Cătălin și a doamnei sau domnișoarei Stroe Ramona Daniela
Publicația de căsătorie a domnului Anton Costin și a doamnei sau domnișoarei Nenciu Zica Adriana
Buletine de avertizare emise de către Oficiul Fitosanitar Prahova privind apariția gărgăriței florilor de măr, făinării și focului bacterian al rozaceelor
Publicația de căsătorie a domnului Constantin Ion și a doamnei sau domnișoarei Neagu Monica Cristina
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate-2019
Anunț de vânzare a unui teren în spurafață de 32.4092 Ha de către Bossy-Ghica Boulin Irina
Anunț de vânzare a unui teren în spurafață de 17.5908 Ha de către Bossy-Ghica Boulin Irina
Publicația de căsătorie a domnului Constantin Ioan și a doamnei sau domnișoarei Moise Viorica
Hotărârea 56 din 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea 55 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2019
Hotărârea 54 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2019
Hotărârea 53 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 52 din 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore...
Hotărârea 51 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 50 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.09.2018
Hotărârea 49 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.06.2018
Hotărârea 48 din 2018 privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru procurarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității
Hotărârea 47 din 2018 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-construire Centru pentru situații de urgență, alei carosabile...
Hotărârea 46 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 45 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea 44 din 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...
Hotărârea 43 din 2018 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
Hotărârea 42 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zonă Blocuri în comuna Puchenii Mari, jud.Prahova"
Hotărârea 41 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimării pentru anii 2019-2021

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112