Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații adăugate

Hotărârea 56 din 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea 55 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2019
Hotărârea 54 din 2018 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2019
Hotărârea 53 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 52 din 2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore...
Hotărârea 51 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 50 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.09.2018
Hotărârea 49 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.06.2018
Hotărârea 48 din 2018 privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru procurarea cadourilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității
Hotărârea 47 din 2018 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-construire Centru pentru situații de urgență, alei carosabile...
Hotărârea 46 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 45 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea 44 din 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...
Hotărârea 43 din 2018 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"
Hotărârea 42 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețele apă-canal zonă Blocuri în comuna Puchenii Mari, jud.Prahova"
Hotărârea 41 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimării pentru anii 2019-2021
Hotărârea 40 din 2018 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
Hotărârea 39 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
Hotărârea 38 din 2018 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire, schimbare destinație teren din zonă unități agricole în zonă mixtă unități industriale...
Hotărârea 37 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea 36 din 2018 privind modificarea HCl 3 din 14.02.2018 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2017
Sf.Ioan 2019
Urarea Primarului Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Plugul Mare la Școala Puchenii Mari-simbol al prosperității pentru români
Concert de colinde la Pietroșani
Moș Crăciun la clasa 0 Miroslăvești-2018
Moș Crăciun la Grădinița Pietroșani-2018
Moș Crăciun la clasele V-VIII Puchenii Mari-2018
Moș Crăciun la clasa a IV-a a Școlii Puchenii Mari-2018
Moș Crăciun la clasele 0-VIII Pietroșani

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Nu sunt declarații de căsătorie pentru următoarele 10 zile!

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112