Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mici, Moara, Odaile, Puchenii Mari comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"