Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajarea drumurilor de exploatare DE 239, De 117, De 209, De 208, De 183, De 182 comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"