Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"