Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 36 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Puchenii Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul scalar 2021-2022