Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul ramas de executat in cadrul contractului nr.6716 din 27.06.202 I