Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a devizului general estimativ al proiectului integrat "Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny"