Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 47 din 2021 privind aprobare PUZ-schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona unitati industrial sau depozite, stabilire indicatori urbanistici (5=16962 mp) si amenajare acces (Sst=18631 mp) in com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr.cadastral 25257 (tarla 50, parcela Cc 288), nr.cadastral 25246 (tarla 50, parcela Cc 288), De 290