Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2021