Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 51 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020