Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 52 din 2021 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2022