Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 55 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judet Prahova"