Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 56 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova"