Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor➠Hotărârea 69 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pentru anul 2021