Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor➠Hotărârea 70 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr.147 din 14.05.2018 din partea FNGCIMM-IFN SA