Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor➠Hotărârea 71 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari