Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Situația drepturilor salariale➠Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova, ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, în valoare brută, la data de 31.03.2021