Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Lista privind salarizarea personalului➠Lista funcțiilor publice și contractuale din cadrul Primăriei Puchenii Mari, județul Prahova, întocmită în conformitate cu prevederile art.33, alin.1 din Legea-cadru nr.153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice-Martie 2017

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie