Primăria Puchenii Mari

Ultimele informații-Blog➠Loturi de casă pentru tineri

Promisiunile, odată facute, trebuie și îndeplinite. Cel puțin eu, cu acest gen de valori, de precepte morale am crescut.

În aceste zile, încă o promisiune pe baza căreia am fost ales ca Primar al comunei Puchenii Mari, se îndeplinește. Este una dintre promisiunile pe care le-am considerat prioritare, și anume, loturi de casă pentru tineri.

Am obținut avizele în vederea emiterii certificatului de urbanism și sperăm ca foarte curând, pentru suprafața de 5.76 de hectare din Islazul Puchenii Moșneni, unde dorim să oferim fiecărui tănăr ce ne va solicita acest lucru, câte 600 de metri pătrați, să fie avizată și documentația de introducere în intravilan.

După ce vom extinde rețeaua de electricitate și vom amenaja drumuri de acces la limita fiecărui lot de casă, vom declanșa strângerea de cereri de la persoanele ce doresc acest lucru.

Conform Legii 15 din 2003 ce reglemntează modalitatea de acordare a loturilor de casă, atribuirea terenurilor se va face în folosință gratuită, la cerere, tinerilor care au vârste cuprinse între 18-35 de ani, pe baza unor criterii de prioritate aprobate prin hotărâre de consiliu local.

O astfel de inițiativă am avut și în primăvara anului 2012, însă după pierderea alegerilor, noua conducere de la acel moment nu a considerat o necesitate acordarea de loturi de casă pentru tineri, nefinalizand documentatiile necesare.

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie