Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2024➠Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 01.03.2024

Apăsați aici pentru anunț!

Proiect de hotărâre 3 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 312 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Pietroșani, T15 Parcela Cc 930, identificat cu C.F. nr.25842 

Proiect de hotărâre 16 din 2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024 
Raport de specialitate
Referat de aprobare

Proiect de hotărâre 17 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor comunitare atât beneficiarilor de venit minim de incluziune cât și persoanelor care se află în situații de necessitate domiciliate în comuna Puchenii Mari, județul Prahova
Raport de specialitate
Referat de aprobare

Proiect de hotărâre 18 din 2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, județul Prahova, pentru anul 2024 

Proiect de hotărâre 19 din 2024 privind mandatarea domnului Herea Constantin reprezentantul Consiliului local al comunei Puchenii Mari, jud. Prahova să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia in A.G.A, in conformitate cu art. 12 alin.(2), art.12, alin(5) lit(d), art. 16 alin(2) lit (j) si art 21 alin (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru mangementul Apei – Prahova” cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr. 1 la Statut, retragerea comunei Ceptura, judetul Prahova,ca membru al Asociatiei in conformitate cu Statutul si Actul Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei, art. 21 alin (1) si art. 16 alin (2), lit.j. 

Proiect de hotărâre 20 din 2024 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Compartimentului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2024

Proiect de hotărâre 21 din 2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Puchenii Mari 
Raport de specialitate
Referat de aprobare

Proiect de hotărâre 22 din 2024 privind premierea sportivilor care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale și a elevilor care au obținut distinctii la concursurile și olimpiadele școlare internaționale, naționale și județene pe discipline de învătământ, din UAT Puchenii Mari
Raport de specialitate
Referat de aprobare

Proiect de hotărâre 23 din 2024 privind vânzarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 1776 mp, situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.27418