Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2023➠Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare Teritoriu și Patrimoiu; Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registratură, Relații cu publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă; Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice; în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova

Apăsați aici pentru anunț!

Apăsați aici pentru ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achiziții Publice!

Apăsați aici pentru ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI Consilier, clasa I, grad profesional principal, functie publica de executie În cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare Teritoriu şi Patrimoniu!

Apăsați aici pentru ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Registratură,Relații cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă!

Apăsați aici pentru BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru concursul de recrutare organizat .n vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de Consilier Achiziții Publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziții publice!

Apăsați aici pentru BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registratură, Relații cu publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă!

Apăsați aici pentru BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru concursul de recrutare organizat .n vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare Teritoriu și Patrimoniu!